Tại sao uST lại lựa chọn gọi vốn từ cộng đồng (Crowndfunding)

Gọi Vốn Cộng Đồng (Crowdfunding) Là Gì? Crowdfunding (gọi vốn cộng đồng) là một hình thức gọi vốn được khá nhiều startup lựa chọn hiện nay. Lợi ích lớn nhất của nó là chủ dự án có thể gọi được một lượng vốn lớn từ internet mà lại không mang năng áp lực phải chia sẻ công ty của mình với ai. Vậy Crowdfunding khác với hình thức gọi vốn thông thường như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé.

 

Crowdfunding Gọi Vốn Cộng Đồng

Huy động vốn từ cộng đồng không phải là một ý tưởng mới. Ví dụ thành công đầu tiên về huy động vốn từ cộng đồng xảy ra vào năm 1997, khi một ban nhạc rock của Anh đã quyên góp trực tuyến để thanh toán cho một chuyến lưu diễn. Đến năm 2009, huy động vốn từ cộng đồng đã trở nên chủ đạo hơn, thu hút hơn 530 triệu đô la và đã tăng trưởng ở mức ấn tượng kể từ đó.

Theo một báo cáo của Massolution, khối lượng gây quỹ ước tính của ngành công nghiệp này là 34 tỷ đô la trong năm 2015, mặc dù con số đó bao gồm khoảng 25 tỷ đô la cho vay P2P , vốn thường bị loại khỏi danh mục huy động vốn từ cộng đồng. CrowdExpert.com, duy trì và theo dõi một cơ sở dữ liệu huy động vốn từ cộng đồng toàn diện, đưa thị trường huy động vốn cộng đồng thực sự lên khoảng 2,1 tỷ đô la ở Hoa Kỳ (Xem thêm: Đầu tư thiên thần so với huy động vốn từ cộng đồng: Cách tăng tiền cho khởi nghiệp của bạn ) .

Là một phương pháp thay thế tăng vốn , huy động vốn từ cộng đồng làm thay đổi phương pháp truyền thống của kinh doanh kinh doanh lộn ngược. Thay vì mua sắm kế hoạch kinh doanh cho nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính khác nhau , nền tảng huy động vốn từ cộng đồng cho phép một doanh nhân giới thiệu ý tưởng của mình và cung cấp cho nhà đầu tư mọi quy mô để tham gia phát triển doanh nghiệp. Sự sắp xếp có thể phức tạp như các thỏa thuận vốn chủ sở hữu cho các nhà đầu tư lớn trước khi đưa ra thị trường mẫu sản phẩm cho những người đóng góp nhỏ hơn.

Nói chung, có ba loại huy động vốn từ cộng đồng chính: dựa trên đóng góp, dựa trên phần thưởng và công bằng. Danh mục đầu tiên thường được dành riêng cho các nỗ lực phi lợi nhuận và nhân đạo. Phần thưởng huy động vốn từ cộng đồng dựa trên phần thưởng sẽ hoạt động tốt nhất nếu tổng số tiền được huy động ít hơn 50.000 đô la. Cuối cùng, huy động vốn từ cộng đồng thường chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư được công nhận , những người có thể nhận lại cổ phiếu hoặc các công cụ nợ chuyển đổi . (Xem thêm: Đầu tư thông qua huy động vốn từ cộng đồng: Rủi ro và Thưởng .)

Nếu bạn đang xem xét huy động vốn cộng đồng từ một ý tưởng kinh doanh hoặc tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, dưới đây là những nền tảng chính trên thị trường cho năm 2017.

Sự phát triển của pháp luật 

Khi sự phổ biến của việc huy động vốn từ cộng đồng được mở rộng, SEC, chính phủ tiểu bang và Quốc hội đã phản ứng bằng cách ban hành và tinh chỉnh nhiều miễn giảm vốn để cho phép dễ dàng tiếp cận các nguồn tài trợ thay thế. Ban đầu, Luật Chứng khoán năm 1933 đã cấm các công ty gây quỹ từ công chúng cho các dịch vụ tư nhân. Tuy nhiên, “Tổng thống Obama đã ký Đạo luật Doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi (Luật JOBS”) thành luật ngày 5 tháng 4 năm 2012, loại bỏ lệnh cấm đối với hoạt động chào mời chung đối với tổ chức phát hành đủ điều kiện theo một quy định mới được gọi là ‘Quy tắc 506 (c)’. ” [110] Hiện tại, công ty có thể thu hút và thường quảng cáo phiếu mua hàng và vẫn tuân thủ các yêu cầu của miễn trừ nếu:

  • Các nhà đầu tư trong cung cấp là tất cả các nhà đầu tư được công nhận; và
  • Công ty thực hiện các bước hợp lý để xác minh rằng nhà đầu tư là nhà đầu tư được công nhận, có thể bao gồm xem xét tài liệu, như W-2, báo cáo thuế, báo cáo ngân hàng và môi giới, báo cáo tín dụng và các loại tương tự. [111]

Một thay đổi khác là việc sửa đổi Quy tắc SEC 147. Mục 3 (a) (11) của Đạo luật Chứng khoán cho phép tăng vốn không giới hạn từ các nhà đầu tư trong một tiểu bang thông qua việc miễn thuế nội tại. Tuy nhiên, SEC đã tạo Quy tắc 147 với một số yêu cầu để đảm bảo tuân thủ. Ví dụ, chào mời nội tại được cho phép, nhưng một đề nghị ngoài tiểu bang có thể hủy bỏ việc miễn trừ. Ngoài ra, tổ chức phát hành được yêu cầu phải được kết hợp và kinh doanh trong cùng một trạng thái cung cấp intrastate. Với việc mở rộng các hoạt động kinh doanh liên bang vì internet, nó trở nên khó khăn cho các doanh nghiệp tuân thủ việc miễn trừ. Do đó, vào ngày 26 tháng 10 năm 2016, SEC đã thông qua Quy tắc 147 (a) đã loại bỏ nhiều hạn chế để hiện đại hóa Quy tắc. Ví dụ,được cung cấp theo quy tắc trước. [112]

Tại sao uST lại lựa chọn mô hình gây quỹ từ cộng đồng.

1. Với một số tiền lớn. 

Để thực hiện một loại hình vận tải hoàn toàn mới, có thể đáp ứng bất kỳ nhiệm vụ vận tải nào, cần một số tiền lớn (300 triệu USD). Trong giai đoạn ý tưởng thì các quỹ và nhà đầu tư lớn hay ngân hàng không đủ tài sản thực thế chấp và đáp ứng việc cấp vốn như thế,

2.  Mức đầu tư tối thiểu thấp nhất là 50$.

Nhờ mức đầu tư tối thiểu 50$ ban đầu , uST mở ra cơ hội cho tất cả mọi người hợp tác với số lượng không giới hạn người tham gia, và điều đó làm tăng luồn đầu tư vào dự án.
3. Sự quan tâm của mọi người
Mọi người muốn chính mình ảnh hưởng lên tương lai bản thân và sẵn sàng làm điều đó. Khi người dùng cuối chi trả cho việc phát triển sản phẩm — nó chứng minh nhu cầu và tính cần thiết của sản phẩm ấy trên thị trường.
4. Phổ biến hóa
Crowdfunding — đó là công cụ để phổ biến uST. Việc xúc tiến ý tưởng về phương tiện vận tải mới, thân thiện môi trường mở ra luồn đầu tư bổ sung và đồng thời gia tăng nhu cầu trên thị trường.
5. Tái đầu tư cao
Trong qua trình huy động vốn và phát triển các ban phát triển đã có thông kê số liệu cụ thể là 92% Nhà Đầu Tư tái đầu tư lại uST.

 uST đã đạt được những gì?

uST bắt đầu huy động vốn từ 2014 với 15 giai đoạn bán cổ phần. Hiện nay công ty đang ở giai đoạn 15 áp chót. Giai đoạn cuối cùng sẽ kết thúc.
  • 15 giai đoạn huy động vốn của SkyWay : tại đây.
thống kê cộng đồng chính

Lịch sử dự án uST được bắt đầu tại Liên Xô, khi việc thu hút vốn chỉ được thực hiện nếu hợp tác với nhà nước. Chính như vậy, tại Belarus vào năm 1988 đã thành lập quỹ фонд «Thế giới các vì sao», một số phát triển của nhà phát minh vận tải đường dây Anatoli Unitsky phải được cấp vốn qua đó.

Cùng với sự tan rã của Liên Xô, đã cần phải tìm kiếm những nguồn cấp vốn mới và Anatoli Unitsky đã hướng tới những nhà đầu tư cá nhân. Trung tâm thử nghiệm đầu tiên của vận tải đường dây tại gần Moskva, thành phố Ozyory đã được xây dựng vào năm 2001 dưới sự bảo trợ tài chính của tỉnh trưởng Alexander Lebed.

Vào năm 2013, các chuyên gia đánh giá độc lập của công ty Hold Invest Audit Consulting Company đã định giá công nghệ vận tải đường dây (tài sản trí tuệ của Anatoli Unitsky) là 400 867 433 000$. Tài sản trí tuệ này thuộc vốn điều lệ của công ty GTI, được thành lập để thực hiện các dự án hệ thống vận tải đường dây uST trên toàn thế giới.

Vào năm 2014, lãnh đạo dự án uST đã xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư gồm 15 giai đoạn, sau đó dự án phải đưa ra hoạt động có lợi nhuận. Từ thời điểm đó, việc cấp vốn cho dự án được diễn ra theo hệ thống crowdfunding.

Có thể nêu 4 lý do chính, tại sao dự án uST được phát triển nhờ crowdfunding để thu hút đầu tư vào dự án:

Số tiền lớn – để tạo lập, thử nghiệm và chứng nhận một công nghệ vận tải phức tạp, cần số tiền lớn (khoảng 300 triệu USD). Ở giai đoạn ý tưởng, các quỹ và nhà đầu tư lớn không thể cung cấp mức vốn như thế.
Sự quan liêu tối thiểu – theo luật pháp quốc tế, để cấp vốn cho các dự án thông qua crowdfunding, cần số lượng tối thiểu các hồ sơ;
Sự phản hồi và phổ biến rộng rãi – thông qua sàn crowdfunding, ban lãnh đạo công ty có thể nhận các phản hồi từ những nhà đầu tư về các đổi mới công nghệ được đưa vào, cũng như nói về các thành tựu chính của dự án;
Sự độc lập trong quản lý – khi sử dụng góp vốn cổ đông, toàn bộ kiểm soát đối với dự án thuộc về nhà sáng lập của nó, khác với các quỹ mạo hiểm cố gắng chiếm quyền quản lý việc kinh doanh.

Mô hình crowdfunding uST

uST thu hút đầu tư nhờ crowdfunding theo hợp đồng vay chuyển đổi, tức là nhà đầu tư có thể chuyển các khoản tiền của mình dưới dạng khoản vay, hoặc nhận sở hữu các cổ phần công ty, chúng trong tương lai sẽ có thể đem lại lợi nhuận. Nhìn chung, mô hình thu hút đầu tư vào uST trông như sau:

Nhà đầu tư chuyển số tiền của mình vào sàn crowdfunding SWC, sàn này chuyển các dữ liệu của nhà đầu tư tới công ty-đơn vị nắm giữ các cổ phần ERSSH III. Tiền của nhà đầu tư đưa vào công ty GTI, được dùng để xây dựng và phát triển các dự án vận tải đường dây.  Sau khi chuyển vào sổ đăng ký của công ty ERSSH III, các cổ phần bảo đảm được gắn với nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư ký kết yêu cầu, các dữ liệu của người này được chuyển sang sổ đăng ký và người này trở thành đồng sở hữu công nghệ SkyWay.

Chi tiết hơn về mô hình này được trình bày trên trang «Đầu tư».

uST sẽ luôn dùng crowdfunding?

Khi đầu tư vào dự án hiện nay, một người sẽ trở thành đồng sở hữu mọi công nghệ uST và khi thực hiện thành công dự án, sẽ có thể nhận được các cổ tức từ mỗi dự án vận tải đường dây được thực hiện. Sau khi kết thúc giai đoạn thứ 15, theo kế hoạch, dự án sẽ tiến ra có lợi nhuận và ngừng thu hút đầu tư qua crowdfunding.

Tuy nhiên, crowdfunding có thể được sử dụng trong tương lai để cấp vốn cho những dự án cụ thể riêng, trên cơ sở các công nghệ đường dây. Theo nhà sáng lập uST, ngài Anatoli Unitsky, một trong những phương án cấp vốn cho các dự án đó – crowdfunding trên cơ sở các công nghệ blockchain.

Kế hoạch ban đầu vào năm 2014 đề xuất rằng, dự án sẽ tiến ra có lợi nhuận vào tháng 12/2017. Nhưng vì địa điểm xây dựng khu thử nghiệm uST vào năm 2014 buộc phải chuyển từ Litva sang Belarus, các thời hạn trên đã phải xem xét lại. Vào tháng 12/2019, giai đoạn phát triển thứ 14 của dự án bắt đầu.

Số tiền ban đầu được lên kế hoạch cần thu hút cho dự án uST, vào năm 2014, đề ra là 450 triệu USD. Nhưng vì sự đẩy nhanh và tối ưu hóa công việc, kế hoạch đã được xem xét lại vài lần. Như vào năm 2016, số tiền được tuyên bố đã giảm xuống còn 240 triệu USD.

Tổng lại từ năm 2014, nhờ crowdfunding, dự án uST đã thu hút hàng trăm ngàn nhà đầu tư. Trong 5 năm đã xây dựng được 5 cầu vượt vận tải ray-đường dây các kiểu khác nhau, tổng chiều dài gần 4 km. Đã tạo lập được 10.000 mét vuông diện tích sản xuất, tại đó làm việc hơn 1000 chuyên gia. Đã thiết kế và chế tạo được 11 model xe điện ray hoàn toàn khác nhau, đã được chứng nhận.

Cần nhớ gì về crowdfunding?

Crowdfunding (trong tiếng Anh crowd — «đám đông/cộng đồng», funding — «cấp vốn») – là một hình thức cấp vốn cho các dự án thông qua internet, trong đó một số lượng lớn mọi người đầu tư những khoản tiền không lớn.

Để một dự án crowdfunding đạt được thành công, nó phải đề xuất được một sản phẩm độc đáo và có ích cho nhiều người.

Crowdfunding giúp các công ty nâng cao độ tín nhiệm đối với một sản phẩm và nhanh chóng nhận được phản hồi từ người dùng. Crowdfunding giúp các nhà đầu tư với những khoản tiền không lớn, thực hiện đầu tư vào các dự án khổng lồ, triển vọng.

uST sử dụng crowdfunding vì nó mở ra sự tiếp cận tới đông đảo nhà đầu tư và cho phép thu hút lượng đầu tư lớn.

Khi đầu tư vào dự án hiện nay, một người sẽ trở thành đồng sở hữu mọi công nghệ uST và khi thực hiện thành công dự án, sẽ có thể nhận được các cổ tức từ mỗi dự án vận tải đường dây được thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.